دلتنگ تر از همیشه

متن های عاشقانه

ای کاش...

ای کاش

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

دلبسته به سکه هایه فلک بودیم 


دنبال بهانه های کوچیک بودیم


ویایه بزرگ شدن خوب نبود


  ای کاش تمام عمر کودک بودیم

[ جمعه ششم بهمن 1391 ] [ 0:11 ] [ حمید سعیدی ]

[ ]

کاش تو...

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن

واســه دلخــوشــیم…!!

“” تــــــــو “”

دو کیــــلومــــتر…!

[ جمعه ششم بهمن 1391 ] [ 0:11 ] [ حمید سعیدی ]

[ ]

کاش...

کاش میدانسی برای گرفتن دستانت چقدر انتظار میکشم...


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

[ جمعه ششم بهمن 1391 ] [ 0:10 ] [ حمید سعیدی ]

[ ]