تاريخ : جمعه ششم بهمن 1391 | 0:11 | نویسنده : حمید

ای کاش

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

دلبسته به سکه هایه فلک بودیم 


دنبال بهانه های کوچیک بودیم


ویایه بزرگ شدن خوب نبود


  ای کاش تمام عمر کودک بودیمتاريخ : جمعه ششم بهمن 1391 | 0:11 | نویسنده : حمید

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن

واســه دلخــوشــیم…!!

“” تــــــــو “”

دو کیــــلومــــتر…!تاريخ : جمعه ششم بهمن 1391 | 0:10 | نویسنده : حمید

کاش میدانسی برای گرفتن دستانت چقدر انتظار میکشم...


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد